ZDS FM Výměna potrubí HKV 2xDN250 Š11-Š111 – DSPS

K OS PP DN50/32 – 20m, OD Ostravica – RDS a DSPS

K ŠA Výstavní 32 SRT – PS 120 – RDS a DSPS

Revitalizace PS 93 Havířov – DSP

Úspory energie TS města Dvora Králové n/L – studie kotle na biomasu