Od roku 2016 působíme jako projektanti pozemních staveb. Zabýváme se zpracováním všech stupňů projektové dokumentace počínaje od architektonických studií až po prováděcí dokumentace dle platné legislativy, ať už pro nové stavby či stavební úpravy stávajících objektů. Součástí projektové činnosti je i související inženýrská činnost, poradenská činnost ve stavebnictví a vykonávání autorského a technického dozoru staveb.

Mezi partnery projektanty dílčích profesí patří řada autorizovaných inženýrů, architektů a techniků, kteří mají dlouholetou praxi v oboru.

Oblast naší působnosti je převážně Zlínský kraj, jsme však schopni se přizpůsobit poptávce zákazníků.

Oba máme bohaté zkušenosti z desetileté praxe,  které jsme stvrdily oborouvou zkouškou ,,autorizací v oboru pozemních staveb“ a jsme připraveni vám být partnery pro váš projekt a stavbu.

Úvodní konzultace zdarma, rádi vás vyslechneme, zodpovíme vaše dotazy a domluvíme optimální postup.

K tvorbě  dokumentace používáme licencovaný software ArchiCAD 21 od společnosti GRAPHISOFT, který je špičkou k tvorbě stavebních výkresů všech stupňů od návrhu až po realizaci.

Nově máme k dispozici licencovaný software Artlantis Render 6.5,  který je špičkou k vizualizaci 3D návrhu, fotorealistické návrhy.

O tisk výkresové dokumentace se starájí laserová tiskárna minolta A4, A3 a velkoformátový barevný plotr HP který zvládne formát A0.


Co jsi pod oborem pozemní stavby představit ?:

Pozemní stavby, lze obecně definovat jako stavby domů, budov, hal a objektů, jejichž větší část je umístěna na zemském povrchu.

Základním cílem veškeré činnosti v oblasti navrhování a realizace staveb pozemního stavitelství musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je daný objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé předpokládané životnosti objektu. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která bude splňovat veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu. Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle, je třeba splnit řadu požadavků a skloubit je v konstrukčním řešení tak, aby byly všechny složky harmonicky vyváženy. K tomu je zapotřebí navrhnout konstrukci po technické stránce splňující konstrukčně statické požadavky, stavebně fyzikální požadavky, požadavky architektonické, ekologické požadavky, požadavky protipožární ochrany.