Nová vrátnice vč. zpevněných ploch, Jablůnka

Přístavba skladu – objekt 204, Jablůnka

Rekonstrukce 4.NP – poliklinika, Vsetín

Hasičská zbrojnice, Seninka

Vestavba haly v areálu GNP, Vsetín

Instalace kotle 15 MW – stavební část, Vsetín

Revitalizace bytových domů – I.etapa, Štramberk

Přístavba a stavební úpravy objektů 462 a 426, Vsetín

Oprava bytového domu 1701, Semetín

Výměna oken a vstupních dveří v domě 409, Vsetín

Kogenerační jednotky KJ 1 a KJ 2 – stavební část, Vsetín

Rekonstrukce sociálního zařízení v domě s PS, Vsetín

Kogenerační jednotky KJ 5 a KJ 6 – stavební část, Vsetín

Stavební úpravy v Lidovém domě, Vsetín

Studie administrativní budovy Triometal, Nový Hrozenkov

Stavební úpravy trafostanic VN, Vsetín, Zubří, Valašské Meziříčí

FVE provozní a správní budovy – stavební část, Vsetín