Součástí projekčních prací bývá většinou i inženýrská činnost, která zajišťuje za investora veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány.

Inženýrská činnost zahrnuje zejména:

  • komunikaci (jednání) se stavebními úřady
  • komunikaci (jednání) s dotčenými orgány státní správy (tzv. DOSS – hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhnodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • celková koordinace projekčních prací