Zabýváme se zpracováním všech stupňů projektové dokumentace, studií, dokumentací pro územní rozhodnutí, stavebních povolení a realizačních dokumentací. Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou zpracovány dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Projektová dokumentace ve stupních

 • architektonické studie a návrhy
 • zjednodušená dokumentace (pasport stavby) stávajících objektů
 • dokumentace pro odstranění stavby
 • dokumentace pro rozhodnutí, územní souhlas
 • dokumentace pro ohlášení stavby, stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dokumentace změny stavby před dokončením

Projektová dokumentace v oblastech

 • rekreační objekty
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • objekty pro podnikání
 • průmyslové objekty
 • objekty občanské vybavenosti
 • další stavby tvořící příslušenství výše uvedených staveb jako garáže, přístřešky, bazény, oplocení, atd.

V rámci projekčních prací zajistíme

 • statika a dynamika staveb
 • vytápění, plynová instalace
 • zdravotně technické instalace
 • elektroinstalace
 • požární bezpečnost
 • vzduchotechnika
 • rozpočty a kalkulace
 • průkazy energetické náročnosti budovy

Dále zprostředkujeme a zajistíme

 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • zaměření staveb
 • vytyčení stavby a jiné geodetické práce
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum
 • inženýrsko-geologický průzkum