Rekreační objekty:

Rodinné domy:

probíhá příprava textů

probíhá příprava textů

probíhá příprava textů

Objekty občanské vybavenosti:

Průmyslové stavby:

probíhá příprava textů

Zhotovení projektové dokumentace architektonickostavební části, přístvaby a stavbních úprav průmyslového objektu.